GĂNG TAY BẢO HỘ

#
 • RGTH 0005

Găng tay bảo hộ lao động phủ cao su

 • Size: S – 5XL
 • Màu sắc: 24 màu
#
 • RGTH 0004

Găng tay chấm nhựa cam

 • Size: S – 5XL
 • Màu sắc: 24 màu
#
 • RGTH 0003

Găng tay chấm nhựa

 • Size: S – 5XL
 • Màu sắc: 24 màu
#
 • RGTH 0002

Găng tay len OSC bảo hộ lao động

 • Size: S – 5XL
 • Màu sắc: 24 màu
#
 • RGTH 0001

Găng tay bảo hộ lao động - loại 40g

 • Size: S – 5XL
 • Màu sắc: 24 màu